Skip to main content

UMG 104

ARIA  DE  APLICAŢII

 

 • Achiziţia şi evaluarea consumurilor (curbe de sarcină)
 • Monitorizarea continuă a parametrilor electrici
 • Protecţia reţelei
 • Traductor de valoare măsurată pentru sistemele de gestionare a clădirilor sau PLC

CARACTERISTICI  PRINCIPALE

 

 • Analiza armonicelor până la cele de rang 40
 • Ecran LCD
 • Diagrama de fazori
 • Dezechilibre între faze

 AVANTAJE

 

 • Reduce costurile de producţie prin cunoaşterea în timp real a stării reţelelor
 • Memorie 4 Mb
 • Reduce costurile cu mentenanţa
 • Montaj pe şină DIN