Skip to main content

Costuri reduse pentru cladiri

costuri reduse pentru cladiri

Creșterile majore ale costurilor energiei fac din energia electrică o forță motrice în ceea ce privește costurile. Un prim pas pentru a scăpa de capcana costurilor este colectarea precisă a tuturor datelor energetice, a parametrilor electrici și neelectrici. Tehnologia modernă de măsurare a energiei asigură cantitatea necesară de transparență a surselor de energie. Conceptele pot fi dezvoltate pe baza datelor, de ex. reducerea costurilor de energie electrică și introducerea măsurilor adecvate diminuării consumurilor. Aceste îmbunătățiri vizate pot fi, de asemenea, monitorizate și înregistrate.

           
Potențiale de economisire a costurilor care pot fi realizate cu ajutorul analizoarelor de energie moderne

·        Reducerea consumului de kWh

·        Reducerea costului energiei reactive (îmbunătățirea factorului de putere scăzut, reducerea penalizărilor)

·        Reducerea costurilor de întreținere

·        Extinderea duratei de viață a echipamentelor electronice și electrice

·        Împărțirea costurilor pe departamente (de exemplu, cantitatea de energie electrică aferentă fiecărui birou)

·        Stabilizarea alimentării cu energie electrică pentru a preveni oprirea calculatoarelor și a altor echipamente.

·        Măsuri proactive prin intermediul unei transparențe mai mari a distribuției energiei electrice

 

Reducerea costurilor energiei electrice

Costurile directe de energie orientate spre consum pot fi reduse semnificativ:

Pentru managerii unui ansamblu de clădiri aceasta înseamnă îmbunătățirea preciziei sub-facturării catre subconsumatori (cost-center-management). Cu ajutorul tehnologiei adecvate de măsurare a energiei, rapoartele privind consumul de energie electrică pot fi generate în mod confortabil pentru a verifica factura emisă de furnizorul de energie electrică. În plus, acest lucru oferă un instrument excelent pentru o prognoză precisă a cererii de energie și permite negocierea unor contracte de furnizare a energiei personalizate cu societatea de furnizare, care ar putea reduce costurile substanțiale ale energiei electrice. Sistemele integrate de gestionare a energiei electrice de la diferite niveluri de rețea facilitează detectarea consumatorilor neeconomici și pierderile de energie.

 

Colectați, salvați și analizați date

Datele obținute de la diferitele puncte de măsurare trebuiau colectate, salvate, prelucrate, vizualizate și puse la dispoziție. Un prim instrument aici este vizualizarea topologiei pentru a obține o prezentare generală a aplicației care rulează. Datele de măsurare pot fi selectate în mod liber și se pot stabili limte pentru a da o indicație optică rapidă a oricărei situații critice. Au fost instalate instrumente de analiză online pentru analiza grafică a datelor, de exemplu, compararea curbelor de încărcare, precum și a instrumentelor de analiză pentru datele istorice și generarea de rapoarte. Punctele de măsurare au fost plasate pe vizualizările de topologie și oferă acum o imagine de ansamblu rapidă a întregului sistem de distribuție a energiei electrice. Este posibilă localizarea defecțiunilor de rețea prin compararea punctelor individuale de măsurare și pentru verificarea dintr-o privire a toleranțelor definite. Prin stocarea de fișiere grafice (de exemplu, JPG) cu scheme de circuite și planuri de construcție și prin conectarea măsurătorilor aferenți cu glisarea și asezarea în locațiile lor reale, se poate implementa o soluție eficientă din punct de vedere al costurilor și clientului.

 

Valorile online și analizarea datelor arhivate

Funcția de înregistrare continuă permite afișarea rapidă online a măsurătorilor selectate. Graficul din această funcție este extins continuu cu noi măsurători. Analizând datele stocate, sunt necesare doar câteva clicuri de mouse pentru, de exemplu, analiza erorilor prin compararea diverșilor parametri.

 

Perspective de viitor

Prin integrarea funcționalităților, analizoarele de putere moderne avansează cu mult peste limitele multimetrelor digitale, de ex. integrarea următoarelor funcții într-un singur dispozitiv:

·        Contor de energie (kWh, kVArh)

·        Analiza armonică

·        Înregistrarea evenimentelor tranzitorii

·        Înregistrarea evenimentelor(căderi și goluri de tensiune)

·        Funcțiile PLC

·        Logger de date

·        Monitorizarea rețelei

Îmbunătățirile rapide în domeniul circuitelor integrate permit analiza continuă mai rapidă a rețelelor compacte la prețuri accesibile. Deci noul analizor de putere UMG604E-PRO, dotat cu un procesor de semnal digital DSP 500MHz, este un analizor de putere extrem de rapid și puternic, menținând în același timp cele mai mici dimensiuni. Prin utilizarea arhitecturilor moderne de comunicare, a serverelor integrate de web și a software-ului de analiză a rețelei, GridVis, pot fi generate sisteme cuprinzătoare de management al energiei inteligente (SEMS) pentru detectarea și repararea problemelor potențiale de alimentare cu energie electrică - adesea chiar înainte de producerea acestora.